TRƯỜNG MẦM NON TÙNG CHÂU TỔ CHỨC CHO TRẺ KHỐI 5 TUỔI THAM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC

TRƯỜNG MẦM NON TÙNG CHÂU TỔ CHỨC CHO TRẺ KHỐI 5 TUỔI THAM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC

Việc chuẩn bị cho trẻ 5 tâm thế sẵn sàng vào lớp 1 là một nhiệm vụ chuyên môn nhà trường luôn chú trọng. Thực hiện kế hoạch hoạt động tháng 5, sáng ngày 10/05/2022 trường mầm non Tùng Châu tổ chức cho các cháu khối 5 tuổi tham quan, trải nghiệm tại trường tiểu học Tùng Châu.


Các bài viết khác