KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG NĂM HỌC 2015 - 2016

Thứ sáu - 08/01/2016 13:52
KẾ  HOẠCH HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG  NĂM HỌC 2015-2016
     
  I.  ĐÁNH  GIÁ HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG NĂM HỌC 2014-2015
                    CÓ NHỮNG THUẬN LỢI - KHÓA KHĂN SAU
                        *******************************
1, Thuận lợi :
-Tổng số nữ : 100%
-Trình độ đào tạo đạt chuẩn : 100% ( trên chuẩn 85%
-100% chị em yêu nghề mấn trẻ ,nhiệt tình trong công việc
-chị em đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ
-Trường lớp xanh sạch đẹp
-Đời sống của cán bộ giáo viên nhân viên
2 .Khó khăn :
-Giaó viên đứng lớp cả ngay dẫn tới một số hoạt động nữ công còn hạn chế
-Một số giáo viên con nhỏ dẫn tới hoạt động bbề nỗi  còn gặp khó khăn
-Chế độ nhân viên y tế -kế toán – cô nuôi so mặt băng chung còn thấp
II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG NĂMHỌC 2015-2016
-Tổng số cán bộ giáo viên nưc 100%
-Trình độ đào tạo đạt chuẩn : 100% ( trên chuẩn 90%
1. Về công tác tư tưởng chính trị ,đạo đức ,tác phong
-Động viên chị em thực hiện tốt chủ trương ,chính sách của Đảng ,pháp luật nhà nước ,chấp hành tốt quy chế chuyên mmôn –kỷ luật lao động của ngành –công đoàn
-Thức hiên nghiêm túc kế hoạch năm học
-tiếp tục thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động “ Dân chủ -kỷ cương –tình thương –trách nhiệm ” cuộc vận động “Hai không ” cuộc vận động “ Hoạc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chì Minh ” “ mỗi thây cô là một tấm gương đạo đức tự học tự sáng tạo ” Tích cự xây dựng phong trào trường học thân thiện học sinh tích cực .
-Động viên chi em mua máy nhằm đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động  giảng dạy .
-Tổ chức tốt các ngày lễ trong năm
-Xây dựng tổ ấm công đoàn thực sự là tổ ấm tính thương
-Động viên chị ẹm đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau  hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học
-Tham gia tích cự trong việc xây dượng gia đình văn hóa ,nuôi con khỏe dạy con ngoan .
-Tăng cường lao động sản xuất  cải thiện đời số vật chất ,nâng coa mức sống trong gia đình để góp phần vào phong trào xóa đói giảm nghèo ở đia phương
-Xây dựng đời sống văn minh ,sống hòa thuận với mọi người trong gia đình .họ hàng lối xóm
-Thực hiện tốt cuộc vận động “ cô giáo như mẹ hiền ” cuộc vận động “ Giỏi viếc nước đảm việc nhà ”.
-Động viên chị em tích cực tham gia học tập năng cao trình độ chuyên môn đáp ứng với yêu cầu giảng dạy ,
2, Về hoạt động chuyên môn
-Tổ nữ công phối kết hợp với BGHNT để thực hiện tốt quy chế chuyên nôn ,thực hiện đúng chương trình năm học ,tăng cường công tác dự giờ thăm  lớp ,nêu cao tinh thần tự giác trong việc tự học ,tự bồi dưỡng để không ngừng nâng cao kiến thức việc dạy và học
-Phần đấu cuối năm 100% cán bộ giáo viên nhân viên hoàn thành tốt niệm vụ năm học 2015-2016,
3. Các công tác khác :
-Tăng cường pháy huy đội văn nghệ của trường
-Tổ chức thành lập đội bóng chuyền nữ.
III. BIỆN PHÁP THỨC HIỆN :
-Tổ nữ công phối hợp với công đoàn tổ chức chức cho tpàn bộ chiẹm tham gia đăng ký thi đua đầu năm
- Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ trong năm vui vẽ có ý nghĩa
-Tổ chức thi đua các phong trào qua các ngày lễ nhắm đúc rút kinh nghiệm lẫn nhau  kết hợp động viên khen ngời  để chi em phấn đấu trong thời gian tiếp theo.
-Phối hợp với nhà trường động viên chi em có hoàn  khó khăn lúc vui buồn ,hiếu hỉ
-Động viên chị em góp vốn giúp nhau làm kinh tế mỗi tháng tối thiểu 300.000đ/1.đ/c ưu tiên chi em nào có hoàn cảnh khó khăn nhận trước .
-Tham mưu với nhà trường ủng hộ kinh phí nhân ngày lễ trong năm .
-Tổ chức tốt các ngày lễ trong năm . chú trọngvào ngày 20/10. 8/3 .
IV. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU  NĂM HỌC 2015-2016:
1. Tập thể :
-Trường tiên tiênd xuất sắc cấp huyện .
-Công đoàn vững mạnh xuất sắc
-Tổ nữ công vững mạnh
 2.Cá nhân :
-Giaó viên giỏi cấp huyện : 02 đ/c
-Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở : 02 đ/
+  100% chị em đăng ký đạt danh hiệu “ cô giáo như mẹ hiền ”./.
 
                                                Đức Châu, ngày 25 tháng 09 năm 2015
                                                 TỔ TRƯỠNG NỮ CÔNG
 
                                                               Nguyễn Thị Thu Hiền
 
 
           
           
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Các bài viết mới hơn

Các bài viết khác