KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016

Thứ năm - 07/01/2016 08:49
                                                                                    UBND HUYỆN ĐỨC THỌ                                                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                                       TRƯỜNG MN ĐỨC CHÂU                                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
 
 
   

 

                                                                                                                                    Đức Châu, ngày 08  tháng 9 năm 2015
 
 
BÁO CÁO
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014- 2015
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2015-2016
 
 
 
PHẦN THỨ NHẤT:
 
              I, Đánh giá năm học 2014- 2015
            Năm học 2014- 2015 tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, Khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thực hiện Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, và các văn bản h­ướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của của phòng giáo dục đào tạo Đức Thọ, sự quan tâm của Đảng uỷ chính quyền địa phương sự đồng tình ủng hộ của các bậc phụ huynh cùng với sự nổ lực phấn đấu của tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường; trong năm học 2014- 2015, trường Mầm non Đức Châu đã tập trung chỉ đạo với nhiều giải pháp, biện pháp tích cực, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của năm học, đạt đ­ược một số kết quả như­ sau:
          II,  Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015
          1, Đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động.
        Triển khai thực hiện thực hiện Chỉ Thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính Trị về tiếp tục đẩy mạnh  việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Qua quá trình thực hiện đã thu hút và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động thực tiễn của CB, GV, NV .Xây dựng phẩm chất đạo đức nhà giáo hành vi ngôn ngữ, ứng xữ của giáo viên có tác dụng lớn trong quá trình giáo dục trẻ. Trang phục gọn gàng phù hợp với hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Có ý thức tiết kiệm, bảo vệ tài sản của nhà trường. Những tấm gương tiêu biểu như: Cô Tiên, Phương,…
       * Cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cuộc vận động đã được cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường hưởng ứng sôi nổi, tích cực tự nguyện, thiết thực, thông qua hội nghị, ban chấp hành công đoàn, ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức cho CBGV học tập và ký cam kết, đăng kí chương trình hành động công việc cụ thể của mình trong việc thực hiện cuộc vận động nâng cao được nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ giáo viên, gương mẫu tận tuỵ với công việc, yêu thương tôn trọng trẻ đối xử công bằng với trẻ.
       * Thực hiện phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
100% giáo viên đã xây dựng được kế hoạch cụ thể cho lớp mình phụ trách thực hiện những việc làm đó là: Sắp xếp ĐDĐC gọn gàng, trang trí lớp đẹp, xây dựng môi trường trong và ngoài lớp gần gũi thân thiện, lồng ghép các bài hát dân ca, ca dao đồng dao, trò chơi dân gian vào các hoạt động hằng ngày của trẻ có hiệu quả.Tiêu biểu cho phong trào này như: Lớp 4, 5 tuổi ( Cô Tịnh, Phương, Tiên, Quyên, Quân)
          2.Công tác huy động:
    * Nhà trẻ: Huy động 18/50 cháu đạt tỷ lệ 37.6% %, tăng hơn năm học trước 6 %
     * Mẫu giáo: huy động 53/53 cháu đạt tỷ lệ 100%
             3. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
      * Chất lượng giáo dục:
        - 100% giáo viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn, không cắt xén chương trình, đảm bảo đúng giờ giấc.
       - 100% số nhóm lớp thực hiện chương trình" Giáo dục mầm non mới".
      - Tổng số có 4 nhóm lớp: 1 lớp lớn, 1 lớp nhở, 1 lớp bé, 1 nhóm trẻ từ 24 - 36 tháng.
      -  Khảo sát đánh giá cuối năm học có 2/4 lớp xếp loại tốt 2/4 lớp xếp loại khá.
      - Kết quả khảo sát đánh giá trẻ cuối năm đạt 85% khá giỏi, 15% trung bình.
      - Số cháu đạt bé chăm, bé ngoan 90 %.
      - Tuyển sinh trẻ 5 tuổi lên lớp một đạt tỷ lệ 100%.
       - 100% nhóm lớp có bảng tuyên truyền và có các nội dung giáo dục theo từng nội dung chủ đề.
        - Tổ chức tốt các ngày hội ngày lễ trong năm, như: Ngày khai giảng, ngày tết trung thu, ngày 20/11, ngày 8/3...
      * Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng:
Triển khai thực hiện thông tư liên tịch 22 /2013 ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2013 quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục và Đạo Tạo - Bộ y tế ban hành, đúng theo quy định.
       - 100% số trẻ đến trường đảm bảo an toàn về thân thể, an toàn về tâm lý , không xẩy ra ngộ độc thực phẩm hay thương tích nào khác.
       - 100% trẻ đến trường được tổ chức ăn bán trú tại trường đảm bảo VSATTP có nề nếp và có chất lượng.
- Nhà trường có tủ lạnh và dụng cụ lưu mẫu thức ăn theo quy định, thực hiện nghiêm túc việc lưu mẫu thức ăn. Nhà trường có bếp ăn một chiều được cấp giấy chứng nhận.
       - Phối hợp với trạm y tế xã khám sức khoẻ định kỳ 2 lần trong năm cho các cháu, số trẻ mắc bệnh giảm 6 % so với lần 1.
       - Tổ chức cân đo theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng 4 lần trong năm học
       - Tỉ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân đầu năm 11.7% cuối năm còn lại 4 %  giảm 9 % so với đầu năm.
       - Tỉ lệ trẻ SDD thể thấp còi đầu năm 9.2 % cuối năm còn lại 4 % giảm 5.2 % so với đầu năm.
      - Phối hợp với trung tâm y tế khám sức khoẻ và cấp giấy chứng nhận cho cô nuôi dưỡng, tổ chức cho trẻ uống thuốc tẩy giun sán, khám sức khoẻ định kỳ và phối hợp với phụ huynh chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Phòng chống tốt dịch sởi, đau mắt đỏ không để lây lan.
    Các nhà trường chăm sóc vườn rau sạch phục vụ cho bếp ăn bán trú, thực hiện tốt công tác chế biến thức ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Ký hợp đồng cung cấp thực phẩm và lên thực đơn phù hợp theo mùa và địa phương.
        Công tác chăm sóc vệ sinh được thực hiện triệt để, 100% nhóm lớp có nước sạch, có nhà vệ sinh đạt yêu cầu.
    Tham gia tốt cuộc thi “Tìm hiểu về dinh dưỡng và sức khỏe trẻ mầm non” 100% cán bộ giáo viên và nhân viên y tế tham gia dự thi vòng thi cấp huyện, Tiêu biểu cho hoạt động này là cô Hiển( nhân viên y tế), cô Tú, ….
      4. Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy cho các bậc cha mẹ.
         Nhà trường  tổ chức tuyên truyền với các bậc phụ huynh với nhiều hình thức như: Tổ chức họp phụ huynh, xây dựng góc tuyên truyền ở từng nhóm lớp, tuyên truyền trao đổi với phụ huynh qua các giờ đón và trả trẻ, tổ chức tốt ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, ngày tết trung thu, ngày tết thiếu nhi,...được phụ huynh đồng tình hưởng ứng.
       5:  Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.
       * Tổng số Cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên: 13; Trong đó Cán bộ quản lý:2; Giáo viên: 8; Kế toán kiêm phục vụ:1;Y tế kiêm phục vụ:1
       * Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn: 100% , Trên chuẩn 66%, *Chế độ của giáo viên, nhân viên y tế và kế toán đạt: Với mức lương từ  1,953 đồng /1 tháng/1 cô, kể từ  tháng 1/2013 tất cả giáo viên đã được xếp lương theo công văn 3589/ SLN/ STC được theo thang bảng lương và tháng 7/ 2013 thực hiện theo TT 09 của Bộ GDĐT, QĐ 2059 UBND tính Hà Tĩnh  …Nhân viên nuôi dưỡng : 1.500.000đ/ tháng.
       * Công tác phát triển Đảng
Tổng số Đảng viên : 8; Đạt tỉ lệ : 62 %
       6. Công tác quản lý thanh tra, kiểm tra
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra: Dự giờ thao giảng có 24 tiết, xếp loại tốt có 16 tiết , loại khá 8, đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non  xuất sắc có: 2, loại  khá: 3 trung bình :3,  kiểm tra, dự giờ đồng nghiệp có 28 tiết, kiểm tra đồ chơi tự làm có 42 loại. Thanh tra toàn diện 8 giáo viên, trong đó có 2 giáo viên xếp loại tốt, 4 giáo viên xếp loại khá; 2 giáo viên xếp loại TB.
Thanh tra thực hiện công tác bán trú, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn về mọi mặt.
         Kiểm tra hồ sơ giáo viên có 2 bộ xếp loại tốt, 5 bộ xếp loại khá; 1 bộ xếp TB.
Thực hiện công tác thông tin 2 chiều đầy đủ, kịp thời.
100% cán bộ giáo viên thực hiện tốt luật lệ an toàn giao thông.
 Hồ sơ quản lý của nhà trường đầy đủ, có chất lượng.
        7. Thành tích nhà trường:
 Trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cấp Huyện
Chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.
Ba tổ đạt lao động giỏi.
            8. Danh hiệu cá nhân:                  
 -  Có 1 giáo viên giỏi huyện.
 - CSTĐ cấp cơ sở:         2 cô
   -  Lao động tiên tiến:    12 cô
III. Đánh gía chung:
Mặt mạnh: Thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN mới trong các chủ đề  năm học và các cuộc vận đông do ngành phát động.
 Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân cuối năm còn lại 5.8  %  giảm 6 % so với đầu năm.
Tỉ lệ trẻ SDD thể thấp còi đầu năm 9.2 % cuối năm còn lại 4 % giảm 5.2%  so với đầu năm.
100% trẻ có thói quen, kỷ năng vệ sinh cá nhân,
Chất lượng chăm sóc - giáo dục đạt kết quả tốt.
Thực hiện tốt nội dung chuyên đề giáo dục bảo vệ môi trường. giáo dục kỷ năng sống cho trẻ. GDATGT…
Tỷ lệ huy động nhà trẻ đạt 25.8 %, mẫu giáo đạt 100 %, Trẻ 5 tuổi đạt 100%
100% cán bộ giáo viên  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
Cơ sở vật chất khang trang, đồ dùng, đồ chơi và các trang thiết bị mua sắm tương đối đầy đủ, đẹp và có giá trị sử dụng cao.
 Cảnh quan nhà trường được chăm sóc thường xuyên, tạo môi trường xanh và sạch,
 chế độ giáo viên đã được hưởng theo thang bảng lương, hệ số, nghạch bậc, bằng cấp...
            Một số tồn tại:
Phụ huynh chủ yếu là nông nghiệp kinh tế khó khăn nên ảnh hưởng đến việc huy động trẻ nhà trẻ đến trường chưa đạt chỉ tiêu so với kế hoạch.
Giáo viên trẻ sinh con nhỏ nhiều nên có phần ảnh hưởng đến mọi hoạt động của nhà trường
Giáo viên sử sụng công nghệ thông tin còn hạn chế.
            Kinh phí hoạt động chi thường xuyên của nhà trường hạn chế nên mọi hoạt động của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn.
 
PHẦN THỨ II
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2015- 2016
           I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:
           - Căn cứ công văn Số 309 /PGD-GDMN, ngày......... V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2015-2016
           - Căn cứ vào mục tiêu nhiệm vụ , tình hình thực tế của địa phương, Trường Mầm non Đức Châu xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016
như sau.                                                             
           1. Nhiệm vụ chung.
Tăng cường tuyên truyền, quán triệt, triển khai việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hoàn thành công tác quy hoạch và xây dựng trường trọng điểm trong giáo dục mầm non (GDMN); củng cố vững chắc Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMN TE5T); xây dựng môi trường giáo dục trong trường MN xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện; đổi mới công tác quản lý, đổi mới việc thực hiện chăm sóc giáo dục (CSGD) trẻ theo phương châm “học bằng chơi, chơi mà học” phù hợp với độ tuổi, tổ chức chức hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục "lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp với điều kiện thực tế trường, lớp và khả năng của trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi; tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất (CSVC), thiết bị, đồ dùng, đồ chơi (TBĐDĐC) tại các trường mầm non MN; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), nhân viên (NV) MN, nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới Phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDMN. Tăng cường CSVC trường lớp, đẩy mạnh xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
CSGD trẻ trong cơ sở GDMN; tăng cường biện pháp quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập, đặc biệt là nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn kiến thức và phương pháp CSGD trẻ tại gia đình, cộng đồng.
Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, trường Mầm non Đức Châu, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
          a, Thuận lợi:
         Trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của phòng giáo dục đào tạo, Đảng ủy chính quyền địa phương các ban nghành đoàn thể, sự đồng tình ủng hộ của các bậc phụ huynh, đội ngũ giáo viên đoàn kết, trẻ khỏe có trình độ chuyên môn tương đối vững vàng, có tinh thần trách nhiệm và có hướng phấn đấu tốt.
b, Khó khăn:
Địa bàn xã thấp lụt, phụ huynh chủ yếu làm nông nghiệp, đời sống thu nhập thấp nên ảnh hưởng nhiều đến tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ.
 2, Nhiệm vụ cụ thể:
 1.1 Việc thực hiện các cuộc vận động:
- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  học và phong trào “ Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong GDMN.
- Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, tiếp tục tập trung đề ra giải pháp đổi mới toàn diện trong GDMN.
1.2 Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:
Thực hiện tốt xây dựng vườn trường, trồng cây bóng mát, cây ăn quả, trồng rau sạch phục vụ bếp ăn bán trú, tạo môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp, an toàn và thân thiện; Đẩy mạnh Phong trào xây dựng vườn trường, xây dựng vườn cổ tích, trồng cây bóng mát, cây ăn quả, trồng rau sạch phục vụ bán trú. Tổ chức thực hiện tốt vệ sinh cá nhân cho trẻ và  giáo dục trẻ có ý thức nề nếp, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường. Trường có nhà bếp đạt tiêu chuẩn, công trình vệ sinh, nguồn nước sạch đạt yêu cầu.
GV tích cực khai thác trò chơi dân gian, làn điệu dân ca các vùng miền nhất là Dân ca ví Dặm Nghệ Tĩnh để lồng ghép vào quá trình tổ chức trẻ hoạt động có hiệu quả, lồng ghép kỹ năng giao tiếp có văn hoá, thân thiện, thương yêu và tôn trọng mọi người; trẻ chủ động sáng tạo trong các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khám phá, tích cực hứng thú trong tham gia các hoạt động tập thể để phát triển toàn diện.
II: Các chỉ tiêu và biện pháp cụ thể:
1, Quy mô nhóm lớp và phát triển số lượng: Tổng số trẻ điều tra: 96 cháu
a, Chỉ tiêu huy động:
* Nhà trẻ: Tổng số trẻ điều tra:       46   cháu
 - Trong đó:  Trẻ 2 tuổi:                   25 cháu.
                     Trẻ 1 tuổi:                   12   cháu.
                     Trẻ dưới 1 tuổi:          9 cháu.
- Phấn đấu huy động từ 17 cháu đến 20 cháu đạt tỉ  38-40 %, tăng 4- 6 % so với năm học trước.        
 * Mẫu giáo: Tổng số trẻ điều tra:   48 cháu
 - Trong đó:   Trẻ 3 tuổi:                16      cháu.
                      Trẻ 4 tuổi:                16    cháu
                      Trẻ 5 tuổi:                16     cháu.
 - Phấn đấu huy động trẻ từ  48/48 cháu đạt ti lệ 100%
  b. Biện pháp:
            Phân công giáo viên điều tra rà soát trẻ ở từng độ tuổi chính xác, phối hợp với ban chấp hành hội phụ nữ xã, các chi hội trưởng bí thư chi bộ thôn xóm để tập trung tuyên truyền vận động trẻ đến trường đặc biệt là trẻ nhà trẻ.
Tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương ban hành các chỉ thị nghị quyết, các văn bản về tập trung tuyên truyền vận động trẻ đến trường, công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
             Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ toàn diện, giữ vững niềm tin với các bậc phụ huynh đây cũng là biện pháp quan trọng nhất đối với nhà trường.
 2. Chất lượng chăm sóc giáo dục:
            2.1. Công tác chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng:
             a. Chỉ tiêu:
            Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thẻ chất và tinh thần cho trẻ, luôn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ coi đây là mục tiêu và nhiệm trọng tâm hàng đầu của công tác chăm sóc giáo dục trẻ.tại trường.
 100% trẻ đến trường được tổ chức cho trẻ ăn bán trú có chất lượng và đảm bảo vệ sinh ATTP, không để xẩy ra ngộ độc thực phẩm trong quá trình tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường.
              100% trẻ đến trường được theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng 4 lần trong năm,  khám sức khỏe 2 lần trong năm, cho trẻ uống thuốc tẩy giun và tiêm chủng phòng dịch bệnh theo quy định.
- Thực hiện tốt công tác theo dõi phục hồi trẻ suy dinh dưỡng tại trường hàng tháng, những trẻ SDD và ốm đau phối hợp vứi phụ huynh theo giỏi thường xuyên và có kế hoạch phục hồi đạt chỉ tiêu 60%. Triển khai kế hoạch hành động của ngành về giáo dục phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2011-2015.
- Tiếp tục phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì, phòng ngừa số bệnh truyền nhiểm như bệnh tay-chân miệng, dễ lây lan và gây nguy hiểm tới tính mạng của trẻ.
- Tỉ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân cuối năm còn lại 8 %.
- Tỉ lệ trẻ SDD thể thấp còi cuối năm còn lại 5%.
- Thường xuyên cải thiện thay đổi các món ăn hàng ngày, hàng tuần phù hợp với nhu cầu của trẻ, chế biến ngon hợp khẩu vị của trẻ, trẻ ăn hết suất.
- Tăng mức ăn cho trẻ lên 14.000đ/ 1 ngày/ trẻ.
- Tăng cường các biện pháp phòng tránh một số tai nạn thường gặp cho trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tâm lý và thể chất. Chủ động phòng chống dịch bệnh trong trường MN, đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. Giữ sạch nguồn nước và xử lí rác, nước thải.
- Thực hiện nghiêm túc lịch giặt khăn, luộc khăn hàng ngày cho trẻ.
- Phòng chống một số bệnh do vi rút gây ra, dễ lây lan và gây nguy hiểm tới tính mạng của trẻ như bệnh tay-chân miệng, cúm, sốt xuất huyết...trong các cơ sở GDMN
    - Phối hợp với trạm y tế thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng vắc xin sởi - Rubella cho trẻ em.
- Tiếp tục lồng  ghép nội dung giáo dục phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa thiên tai vào các hoạt động giáo dục ở trường mầm non.
b, Biện pháp.
Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại cơ sơ GDMN, đảm bảo VSATTP, mức ăn tối thiểu 14.000 đồng/trẻ/ngày.
Xây dựng chế độ ăn, khẩu phần ăn  phù hợp với độ tuổi. Xây dựng thực đơn hàng ngày, theo tuần, theo mùa. Quản lý chặt chẽ chất lượng, định lượng, khẩu phần ăn của trẻ. Hợp đồng thực phẩm chặt chẽ với nhà cung cấp, lưu mẫu thức ăn và công khai tài chính về chế độ ăn của trẻ đầy đủ kịp thời đúng quy định.
Tiếp tục lồng  ghép nội dung giáo dục phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa thiên tai vào các hoạt động giáo dục ở trường mầm non.
Tăng cường các biện pháp phòng, chống một số tai nạn thường gặp ở trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tâm lý và thể chất. Chủ động phòng chống dịch bệnh trong trường MN, đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. Giữ sạch nguồn nước và xử lí rác, nước thải.
Đẩy mạnh xây dựng vườn rau của bé, Phấn đấu trường có vườn rau sạch đúng quy hoạch, đảm bảo nguồn rau sạch cho bếp ăn bán trú.
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông tư số 22/2013/TTLT- BGDĐT- BYT ngày 18/6/2013 quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở GDMN; Thông tư số 13/2010/TT- BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ GDĐT ban hành các quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở GDMN
             - Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, chủ động phòng chống dịch bệnh trong trường mầm non, giữ gìn môi trường sinh hoạt, dụng cụ ăn uống, đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ để phòng chống một số bệnh truyền nhiểm như bệnh tay - chân miệng, dễ lây lan và gây nguy hiểm tới tính mạng của trẻ.
            - Ký hợp đồng với cô nuôi dưỡng đúng theo quy định.
- Tổ chức khám sức khỏe cho giáo viên, cô nuôi  theo định kỳ một năm 2 lần. Hướng dẫn lưu mẫu thức ăn phải có 2 bộ cho 2 ngày liền kề cả sáng trưa chiều( bộ A bao gồm a1, a2, a3...; bộ B bao gồm b1, b2, b3....); chỉ đạo kế toán và cô nuôi làm quen với phần mềm tính khẩu phần ăn cho trẻ, lưu mẫu thức ăn hàng ngày đầy đủ, đúng giờ, có sổ ghi chép cập nhật từng món ăn trong ngày của trẻ và chữ ký của người lưu, phân công y tế chịu trách nhiệm lưu mẫu thức ăn.
             - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phối hợp với các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ,  tạo cho trẻ thói quen giữ vệ sinh cá nhân thường xuyên sạch sẽ, giáo dục kỷ năng sồng cho trẻ.
            - Chỉ đạo nhân viên y tế phối hợp với chuyên môn kiểm tra xếp loại thói quen nền nếp vệ sinh cá nhân trẻ, vệ sinh môi trường tại các nhóm lớp.
- Thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh chân, tay, miệng, Thủy đậu…Phòng ngừa và phát hiện kịp thời các dịch bệnh bệnh để phối hợp với y tế ngăn chặn và xử lý kịp thời…, lưu trữ các văn bản pháp quy liên quan đến công tác y tế, hồ sơ nghiệp vụ của nhân viên y tế cập nhật các thông tin đầy đủ.
             - Phối hợp với y tế tổ chức cân đo theo dõi  sức khỏe cho trẻ bằng biểu đồ 4 lần trong năm. khám sức khỏe 2 lần trong năm phát hiện trẻ mắc bệnh, để phối hợp với phụ huynh chăm sóc chữa trị cho trẻ kịp thời để phục hồi suy dinh dưỡng cho trẻ.
 - Phối hợp với phụ huynh mua sắm đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân trẻ, khăm mặt, bàn chải đánh răng, dép, mũ, khẩu trang…hàng ngày giáo viên thực hiện vệ sinh nhóm lớp sạch sẽ. Thực hiện lịch luộc khăn, ca cốc giặt gối theo quy định.
 - Phát động giáo viên, phụ huynh trồng rau để cung cấp nguồn rau sạch cho trẻ ăn, phối hợp với phụ huynh mua các loại thực phẩm sẵn có ở địa phương như trứng gà, cua… phục vụ cho các cháu ăn bán trú đảm bảo VSATTP và có chất lượng.
             - Quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn hàng ngày của trẻ, thực hiện tốt VSATTP theo quy định, thực hiện khâu sơ chế và chế biến theo quy trình, sử dụng dụng cụ riêng biệt giữa thức ăn sống và thức ăn chín.
- Ký hợp đồng mua thực phẩm có chất lượng và địa chỉ rõ ràng, xây dựng thực đơn phù hợp theo từng mùa, các món ăn trong tuần không trùng lặp.
 2.2. Thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
 a, Chỉ tiêu:
* Tiếp tụcThực hiện chương trình GDMN ở  các độ tuổi:
- 4 nhóm lớp tiếp tục thực hiện chương tình GDMN do Bộ quy định theo thông tư 17/2009.
 Tổng số nhóm lớp:  4 nhóm lớp.
 Trong đó:   Mẫu giáo:   3 lớp: cụ thể: 1 lớp lớn, 1 lớp nhở, 1 lớp bé.
  Nhà trẻ:     1  nhóm trẻ độ tuổi từ 24 - 36 tháng
 * Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật: toàn trường có 1 cháu khuyết tật hoà nhập, 4 tuổi 1 cháu.
            Tiếp tục tiển khai thực hiện tốt bộ chuẩn phát triển cho trẻ 5 tuổi tạo nền tảng vững chắc cho trẻ bước vào lớp 1.
 - Tỉ lệ cháu đạt bé khoẻ bé ngoan 95 %
            - Tỉ lệ trẻ chuyên cần, nhà trẻ, 3 tuổi, 4 tuổi 80-85 %      
            - Tỉ lệ trẻ  chuyên cần  trẻ 5 tuổi đạt 97-98 %
            - Khảo sát đánh giá trẻ cuối năm đạt yêu cầu từ 80 - 85 %, trẻ chưa đạt 10- 15 %.
            - Tuyển sinh trẻ 5 tuổi lên lớp 1đạt 100%
 b, Biện pháp.
100% nhóm, lớp nâng cao chất lượng việc thực hiện Chương trình GDMN, tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện đối mới hoạt động CSGD trẻ. Tổ chức môi trường giáo dục, tạo cơ hội cho trẻ chủ động tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khám phá theo phương châm “học bằng chơi, chơi mà học” phù hợp với độ tuổi; tổ chức chức hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục "lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp với điều kiện thực tế trường, lớp và khả năng của trẻ; tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ; chú trọng hình thành phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tổ chức "triển lãm tranh của trẻ" tại cơ sở giáo dục mầm non; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường MN”; tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, chủ động linh hoạt về tổ chức hoạt động CSGD cho trẻ khuyết tật; nâng cao chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”
Nâng cao chất lượng việc tích hợp các nội dung giáo dục an toàn giáo thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, giáo dục bảo vệ  tài nguyên biển, hải đảo, giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiện tai vào chương trình GDMN. Đưa đồng dao, ca dao, tục ngữ, các trò chơi dân gian, tổ chức các hoạt động nhằm phát triển vận động của trẻ trong các cơ sở GDMN, lồng ghép các hoạt động và các trò chơi vận động hàng ngày phù hợp, tận dụng mọi không gian an toàn cho trẻ tham gia vận động. Đưa Dân ca ví, Dặm vào trong các hoạt động giáo dục trẻ.
Lớp  mẫu giáo 5 tuổi thực hiện hiệu quả bộ chuẩn phát triển trẻ; các cơ sở GDMN không dạy trẻ tập tô, tập viết chữ.
Chỉ đạo việc sử dụng nội dung tuyển chọn truyện, thơ, trò chơi, câu đố trong GDMN  đưa vào trong các hoạt động giáo dục trẻ.
Tiếp tục tăng cường tận dụng môi trường tự nhiên và nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương để tạo nguồn học liệu, đồ dùng, đồ chơi, xây dựng môi trường giáo dục mang tính chất mở, kích thích trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm, khám phá.
Tiếp tục triển khai chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” tuyên truyền phổ biến tầm quan trọng của giáo dục phát triển vận động cho trẻ MN tới phụ huynh và cộng đồng; chỉ đạo các cơ sở GDMN xây dựng môi trường hoạt động, lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục vận động vào hoạt động vui chơi và các hoạt động giáo dục khác, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị để thực hiện chuyên đề.
            Hướng dẫn giáo viên, nhân viên xây dựng kế hoach tự học BDTX theo TT 26 BGD ĐT, về các nội dung chăm sóc dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe trẻ em ( theo chương trình BDTX của Bộ); Khai thác phần mềm kiểm định chất lượng; GDPCMN trẻ 5 tuổi; Đánh giá chuẩn nghề nghiệp HT, HP, GV; Giáo dục phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa thiên tai; Giáo dục tài nguyên môi trường, biển, hải đảo.....
            Giáo viên cần chủ động tìm tòi, sáng tạo trong việc thực hiện chương trình, phù hợp với tình hình thực tế của trẻ, lớp, trường, của địa phương đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng  chăm sóc giáo dục trẻ.
            Làm tốt công tác XHHGD, tham mưu với địa phương hỗ trợ phần kinh phí và vận động phụ huynh đóng góp mua sắm bổ sung trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ.
Chỉ đạo các tổ chuyên môn trong nhà trường họp vào đầu năm học, rút ra kinh nghiệm năm qua xây dựng kế hoạch mục tiêu, nội dung của từng độ tuổi và dự kiến các chủ đề ở các độ tuổi thực hiện trong năm học mới, hai tuần tổ chuyên môn sinh hoạt một lần đế thảo luận xây nội dung hoạt động trong chủ đề. Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch học cho từng giáo viên, đăng ký tự học tự bồi dưỡng theo môdun bài.
Tăng cường công tác quản lý chuyên môn thường xuyên thăm lớp dự giờ thường xuyên bằng nhiều hình thức đột xuất, báo trước và không báo trước để đánh giá năng lực giáo viên, có kế hoạch bồi dưỡng.
            Hướng dẫn và chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ ở các độ tuổi..
            Tổ chức đầy đủ các ngày hội ngày lễ trong năm cho trẻ đặc biệt là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, ngày rằm trung thu, ngày tết cổ truyền…qua các ngày lễ nhằm tuyên truyền cho các cấp, các nghành và đặc biệt là phụ huynh hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục mầm non.
Hướng dẫn giáo viên thực hiện tốt công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, chủ động linh hoạt về tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục cho trẻ khuyết tật.(1 cháu khuyết tật lớp 4 tuổi)
Tiếp tục triển khai chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” tuyên truyền phổ biến tầm quan trọng của giáo dục phát triển vận động cho trẻ MN tới phụ huynh và cộng đồng; xây dựng môi trường hoạt động, lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục vận động vào hoạt động vui chơi và các hoạt động giáo dục khác, rà soát cơ sở vật chất, thiết bị để tu sữa, mua sắm nhằn thực hiện tốt chuyên đề.
Tiếp tục chỉ đạo 100% thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục, lớp 5 tuổi không dạy trẻ tập tô, tập viết chữ.
Tổ chức cho 100% CB, GV, NV học tập nhiệm vụ năm học.
          Quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn 100% CB, GV, NV và tổ chuyên môn có đầy đủ hồ sơ theo quy định đảm bảo chất lượng.
          100% CB, GV, NV thực hiện tốt quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động trong nhà trường
         Tiếp thu và triển khai đầy đủ các nội dung chuyên đề.
          Tổ chức đăng ký viết SKKN, thao giảng 20/10, 20/11 và giáo viên giỏi trường, 8/3.
           Chấm hồ sơ cô, cháu và đồ chơi 2 lần/năm để đánh giá xếp loại.
2.3 Ứng dụng công nghệ thông tin.
 a, Chỉ tiêu.
            100% cán bộ, giáo viên, nhân viên biết sử dụng CNTT vào công tác quản lý, giáo dục.
  Số máy tính:   5  máy
  Kết nối Intnet: 5 máy.
b, Biện pháp:
Tăng cường công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong đội ngũ, nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT trong việc đổi mới công tác quản lý và trong tổ chức các hoạt động giáo dục. Đầu tư mua sắm trang thiết bị CNTT.  Tăng cường đăng tải các hoạt động giáo dục của nhà trường trên trang thông tin điện tử của trường.
  Động viên giáo viên thực hiện tốt công tác tự học tự bồi dưỡng, tự  học tập lẫn nhau, giáo viên biết bày cho giáo viên chưa biết
  Vận động giáo viên có điều kiện mua máy tính để khai thác, sử dụng ứng dụng CNTT trong thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm đổi mới phương pháp công tác chăm sóc và giáo dục trẻ.
 Thực hiện chế độ thông tin báo cáo qua hộp thư điện tử kịp thời, cập nhật.
2.4: Tiếp tục thực hiện lồng nghép các nội dung giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm điện, hiệu quả và giáo dục tài nguyên môi trường, biển, hải đảo vào chương trình giáo dục mầm non mới.
            a. Chỉ tiêu.
             Lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục an toàn giao thông, giáo dục kỷ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm điện vào các hoạt động hàng ngày của trẻ.
 Tuyên truyền với các bậc phụ huynh và tổ chức ký cam kết về thực hiện giáo dục an toàn giao thông, khi đưa trẻ đến trường bằng xe máy phải  đội mũ bão hiễm đảm bảo an toàn.
            b. biện pháp.
 Chỉ đạo giáo viên khi tổ chức cho trẻ các hoạt động tăng cường cho trẻ thực hành trải nghiệm để giúp trẻ hình thành những hành vi ứng xử đúng với GD tài nguyên môi trường, biển, hải đảo vào chương trình GDMN, thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông.trẻ ngồi xe máy biết đội mũ bảo hiểm. Tiếp tục nâng cao chất lượng việc tích hợp các nội dung giáo dục  an toàn giáo thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, giáo dục bảo vệ  tài nguyên biển và hải đảo và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiện tai vào chương trình GDMN. Đưa đồng dao, ca dao, tục ngữ, các trò chơi dân gian, tổ chức các hoạt động nhằm phát triển vận động của trẻ ở tất cả các nhóm lớp, lồng ghép các hoạt động và các trò chơi vận động hàng ngày phù hợp, tận dụng mọi không gian an toàn cho trẻ tham gia vận động.
            4, Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên.
            a, Chỉ tiêu.
         Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp GVMN (Quyết định số 02//2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ GDĐT), đánh giá hiệu trưởng theo Chuẩn hiệu trường trường mầm non (Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ GDĐT) và đánh giá đội ngũ phó hiệu trưởng trường mầm non (Công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ GDĐT.
 Nâng cao năng lực CBQL về quản lý trường học, nắm vững và triển khai  hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật trong GDMN, duy trì kết quả công tác phổ cập GDMN TE5T.
             Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên:  13 cô
             Tổng số Đảng viên 8 Đồng chí
 Trình độ chuyên môn: ĐH:  6 cô; CĐ: 3 cô; TC: 4 cô.
             Giáo viên giỏi Huyện:  2 cô; Giáo viên giỏi trường:     8 cô.
             Lao động tiên tiến:      13 cô
 Công tác phát triển Đảng: phấn đấu từ 1-2 cô
            b, Biện pháp:
Thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBQL, GVMN đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDMN và phổ cập GDMN TE5T. Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng chuyên môn Cho CBQL và GVMN theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên đạt tỷ lệ 100%, chỉ đạo bồi dưỡng CBQL,GV về  modun nâng cao bằng hình thức e-learning. Bồi dưỡng CBQLMN để nâng cao năng lực quản lý trong trường, tham mưu để CBQL, GV đủ điều kiện được bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý giáo dục theo quy định.
        Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá chất lượng đội ngũ nhà giáo theo Chuẩn nghề nghiệp GVMN (Quyết định số 02//2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ GDĐT), đánh giá hiệu trưởng theo Chuẩn hiệu trường trường mầm non (Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ GDĐT) và đánh giá phó hiệu trưởng trường mầm non theo Công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ GDĐT.
Tăng cường giao lưu, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiêm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non giữa các trường mầm non trong và ngoài huyện.
          Phát động phòng trào làm thiết bị đồ dùng, đồ chơi Thi đua giữa các nhóm lớp.
Tăng cường tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, đảm bảo không có CBQL, GV vi phạm đạo đức nhà giáo.
Tăng cường giao lưu, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiêm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ giữa giáo viên các nhóm lớp và học tập trường bạn.
           Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng chuyên môn Cho CBQL và GVMN theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (Thông tư số 26/2012/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2012). Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc lồng ghép các mô đun ưu tiên vào chương trình bồi dưỡng thường xuyên để đến năm 2016, 100% CBQL,GVMN được tham gia tập huấn 10 mô đun ưu tiên theo quy định.
              Chỉ đạo tổ chuyên môn  tăng cường thăm lớp dự giờ, thảo luận tổ rút kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau trong chương trình CSGDtrẻ.
             Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt công tác tự học, tự bội dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng về đạo đức nhà giáo, làm việc nghiêm túc đi đúng giờ giấc, tận tuỵ với công việc, giao tiếp với phụ huynh nhẹ nhàng, cởi mở, có thái độ ân cần, thương yêu, gần gũi trẻ, thường xuyên quân tâm đến trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trang phục gọn gàng, phù hợp với hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, yêu thương giúp đỡ đồng nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường đề ra.
            Chỉ đạo giáo viên xây dựng các chủ đề chủ điểm, chủ động lựa chọn các nội dung phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với trẻ.
            Xây dựng tường lớp xanh, sạch, đẹp, thân thiện phù hợp với đặc điểm sinh hoạt và tâm lý trẻ, đầu tư  mua sắm đồ dùng, đồ chơi trang trí lớp đẹp nổi bật chủ điểm tạo điều kiện cho trẻ được tìm tòi khám phá, tham gia vào các hoạt động chăm sóc cây cối, con vật, phát huy tính tích cực sáng tạo của trẻ.
.        * Tăng cường công tác quản lý chuyên môn:
Thường xuyên thăm lớp dự giờ bằng nhiều hình thức, thường xuyên, đột xuất, báo trước và không báo trước, kiểm tra toàn diện.
 * Tổ chức thao giảng dạy mẫu: Giáo viên giỏi dạy trước cụ thể là cô Lan, cô Tiên,
 Giáo viên khá dạy sau: cô Tịnh, cô Phương để học tập  lẫn nhau.
 Làm tốt công tác kiểm tra, kiểm tra lớp, kiểm tra kết quả trên cháu, kiểm tra hồ sơ cô hồ sơ trẻ.
 Tổ chức đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng theo các tiêu chí, cuối năm đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GVMN.
  Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập các lớp đại học tại chức để nâng cao trình  độ chuyên môn nghiệp vụ.
  Thực hiện đúng quy trình chuyển xếp lương cho giáo viên theoTT 09 BGDĐT, Quyết định 2059 của UBND tĩnh đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.
 Làm tốt công tác vận động đóng góp với hội cha mẹ học sinh, các nhà hảo tâm, tham mưu với Đảng ủy chính quyền địa phương để hỗ trợ chế độ cho nhân viên y tế, kế toán, cô nuôi dưỡng đảm bảo theo quy định, động viên hoàn thành  tốt nhiệm vụ.
            5, Cơ sở vật chất:
            a, Chỉ tiêu.
 Phấn đấu giữ vững và phát huy danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
 Rà soát cơ sở vật chất tất của nhà trường theo Thông tư số 02/TT-BGDĐT ngày 08/2/2014 về quy chế công nhận trường MN đạt chuẩn quốc gia, Xây dựng kế hoạch xây dựng mới, nâng cấp bổ sung CSVC của nhà trường.
`Thực hiện Công văn số 405/SGDĐT-GDMN ngày 07/4/2014 về quy hoạch và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia xây các phòng chức năng, phòng ngủ còn thiếu.
 Tu sửa, thay thế một số hạng mục công trình trong năm học được dự tính
b, Biện pháp:
             Tăng cường tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng, tu sửa về CSVC.
 Rà soát cơ sở vật chất tất của nhà trường theo Thông tư số 02/TT-BGDĐT ngày 08/2/2014 về quy chế công nhận trường MN đạt chuẩn quốc gia, Xây dựng kế hoạch xây dựng mới, nâng cấp bổ sung CSVC của nhà trường.
 Tham mưu với lãnh đạo các cấp để thực hiện tốt Công văn số 405/SGDĐT-GDMN ngày 07/4/2014 về quy hoạch và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia xây các phòng chức năng, phòng ngủ còn thiếu.
 Làm tốt công tác XHHGD, vận động đóng góp của các bậc phụ huynh, kêu gọi ủng hộ các nhà hảo tâm để tăng thêm nguồn kinh phí tập trung tu sửa và mua sắm trang thiết bị.
 Động viên giáo viên vận động tốt công tác XHHGD để huy động trẻ đến trường, tăng thêm nguồn thu.
6. Thực hiện công bằng trong giáo dục mầm non
  Rà soát trẻ có hoàn cảnh khó khăn đang học tại trường theo Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 11/3/2013 về hướng dẫn thực hiện chế độ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh kịp thời, đầy đủ tuyên truyền cho cha mẹ trẻ và cộng đồng về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, chống phân biệt đối xử đối với trẻ khuyết tật, kì thị đối với trẻ nhiễm HIV, quan tâm đến trẻ bị  thiệt thòi.
            7. Công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non
 a, Chỉ tiêu:
             Xây dựng góc tuyên truyền nhà trường về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, góc tuyên truyền từng nhóm lớp có các nội dung hoạt động thực tiễn nhằm tuyên truyền vận động trẻ đến trường
 Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để các cấp các nghành và toàn thể nhân dân hiểu rõ và cùng chăm lo cho giáo dục mầm non.
b, Biện pháp:
              Tham mưu với Đảng ủy - HĐND -  UBND, các ban nghành đoàn thể, tổ chức chính trị xã  hội về công tác huy động trẻ đến trường, thực hiện tốt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
 Đổi mới hình thức tuyên truyền kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng, tích cực huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, cộng đồng  để cùng chăm lo cho GDMN. lồng gép các nội dung vào các cuộc họp phụ huynh, ngày hội, ngày lễ  nhằm từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
             Bầu ban đại diện  hội cha mẹ học sinh và cộng đồng cùng chăm lo cho GDMN.
8. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý:
8.1 Công tác thanh tra kiểm tra:
  a, Chỉ tiêu:
Thanh tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ, kỷ năng chăm sóc giáo dục trẻ.
 Kiểm tra thực hiện chương trình CSGDTrẻ ở các độ tuổi.
 Kiểm tra công tác thi đua của nhà trường.
 Kiểm tra công tác thu chi của trường.
 Kiểm tra chất lượng bữa ăn hàng ngày của trẻ.
b, Biện pháp
Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các nghị quyết của Đảng Bộ tỉnh, Hội đồng Nhân dân, các quyết định của UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Sở, Phòng có liên quan đến giáo dục MN. Các chủ trương về đổi mới căn bản toàn diện GDMN của Bô GDĐT.
Thực hiện tốt quản lý, mua sắm thiết bị và các khoản thu trong nhà trường theo Công văn số 1437/SGDĐT-GDMN ngày 24/8/2015 về quản lí đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học, TLTK và việc huy động các khoản thu trong các cơ sở GDMN năm học 2015-2016 và Công văn số 1469/SGDĐT-KHTC ngày 28/8/2015 về thu các khoản trong trường học của Sở GD&ĐT.
Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các nhóm lớp, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hiện tượng vi phạm quy chế. Đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và thực hiện tốt 3 công khai.
            Ban thanh tra xây dựng kế hoạch theo từng tuần, từng tháng, từng kỳ để nắm bắt được tình hình thực tế bổ sung  điều chỉnh kịp thời.
 Kiểm tra, thanh tra về việc thực hiện các quy định, quy chế  chuyên môn nghiệp vụ, các văn bản, chỉ thị và điều lệ Trường MN, kiểm tra số lượng chất lượng thực phẩm, chất lượng khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ, kiểm tra công tác tài chính thu chi hàng tháng của nhà trường.
 - Ban giám hiệu nhà trường tăng cường kiểm tra toàn diện của giáo viên bằng nhiều hình thức đột xuất, báo trước để đánh giá giáo viên hàng tháng.
            * Thực hiện cải cách hành chính: đảm bảo chế độ thông tin báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác có chất lượng, đặc biệt các biểu mẫu thống kê PCGDMN.
            9, Công tác thi đua:
a, Chỉ tiêu:
            * Danh hiệu nhà trường
Tập thể lao động  tiên tiến cấp Huyện
 Trường đạt trường học thân thiện, học sinh tích cực.
 Trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ Mầm Non.
 Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
 Chi Bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Ba tổ: lao động giỏi.
* Danh hiệu cá nhân:
 CSTĐ cơ sở: 3  cô.
            Lao động tiên tiến:  13 cô.
 b, Biện pháp:
             * Hiệu trưởng: làm tốt công tác quản lý chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn , kỷ luật lao động, phân công giáo viên phù hợp năng lực từng người đảm bảo chất lượng đồng đều giữa nhà trẻ và mẫu giáo giữa chăm sóc và nuôi dưỡng.
Làm tốt công tác tham mưu về CSVC, trang thiết bị, chế độ giáo viên, chế độ ngày hội ngày lễ để động viên giáo viên.
* Tổ chức thực hiện tốt các hội thi: Thi cán bộ quản lý, thi giáo viên giỏi cấp trường, qua hội thi nhằm giúp cán bộ và giáo viên năm vững kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ,  tuyên truyền cán bộ giáo viên, nhân viên hiểu biết thêm về nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày đối với trẻ.         
 * Hiệu phó: Giúp hiệu trưởng một số công việc nhất là công tác chuyên môn của từng độ tuổi, công tác bán trú, Đồ dùng đồ chơi, Tổ chức dạy mẫu, dạy thao giảng, Tổ chức ngày hội ngày lễ…
          * Tổ chuyên môn: Thường xuyên hội ý thảo luận về nội dung chương trình, tổ chức chuyên đề tại trường các bài hát mới trong các chủ đề, trò chơi dân gian, thường xuyên thăm lớp dự giờ để học tập lẫn nhau, thực hiện nghiêm túc CTCSGD trẻ đảm bảo có chất lượng. Tổ chức cho tham quan học tập ở trường bạn như trường MN Thị Trấn, Đức Yên, Trường Sơn...
          Ban thanh tra: hoạt động theo từng tuần, từng tháng, từng quý, Kiểm tra thanh tra về việc thực hiện các quy định, quy chế chuyên môn nghiệp vụ, các văn bản, chỉ thị và điều lệ trường mầm Non, kiểm tra số lượng, chất lượng thực phẩm, kiểm tra chất lượng khẩu phần ăn của trẻ hàng ngày, kiểm tra công tác tài chính công tác thu chi thanh toán hàng tháng.
            * Phong trào thi đua:  Thường xuyên tạo bầu không khí thi đua sôi nổi để lập nhiều thành tích trong năm học, đáp ứng với mục tiêu và nhiệm vụ năm học đề ra
          * Chỉ đạo điểm:
  Chỉ đạo xây dựng  lớp 5 tuổi làm điểm đầu tư mua sắm cho lớp điểm tương đối đầy đủ. Lớp điểm có kế hoạch thực các hoạt động trước để nhân rộng ra các lớp trong toàn trường.
10. Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
 Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm định chất lượng GDMN. Phấn đấu trường đạt các hạng mục tự đánh giá ở cấp độ I.
11. Công tác tuyên truyền; phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non
Chỉ đạo giáo viên sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền như: thông qua các hội thi, hội nghị, qua trao đổi với cha mẹ trẻ, các góc tuyên truyền về GDMN trong các nhóm, lớp và sân trường. Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, cô giáo và nhà trường và xã hội trong việc nuôi con khỏe - dạy con ngoan.
II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ
- Huy động trẻ nhà trẻ đạt 37- 40%; trẻ mẫu giáo 100%; tỷ lệ trẻ được học bán trú 100%, 100% trẻ được học chương trình GDMN
- Tỷ lệ trẻ đến lớp chuyên cần: 97.5% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 83% trở lên đối với trẻ ở các độ tuổi khác; 87%  trở lên trẻ phát triển đạt yêu cầu theo các lĩnh vực phát triển; 100%  trở lên trẻ khuyết tật học hoà nhập, được đánh giá có tiến bộ
- 100% trẻ MN được cân đo, lập biểu đồ tăng trưởng, khám sức khoẻ định kỳ và đảm bảo an toàn tuyệt đối về tâm lý và thể chất; giảm tỷ lệ trẻ SDD dưới 5%
- Lớp mẫu giáo 5 tuổi đảm bảo có đủ phòng học đạt chuẩn, đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi; thực hiện hiệu quả Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi; xã đạt chuẩn PCGDMNTE5T vững chắc.
- Trường có kết nối internet, 100% CBQL và 85% giáo viên có khả năng khai thác, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục.
 - 100% CBQL,GVMN: hoàn thành tốt chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch và hoàn thành bồi dưỡng các modun ưu tiên; được đánh giá Chuẩn nghề nghiệp sát đúng thực chất
- 100% tổ chuyên môn của các trường có kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả.
- Trường làm sân chơi giao thông và sân chơi phát triển vận động.
- Trường tổ chức triển lãm tranh của trẻ, triển lãm đồ dùng đồ chơi cấp trường.
- Nhà trường có điểm tuyên truyền các bậc cha mẹ, cộng đồng về CSNDGD trẻ.
           - Trường có quy hoạch vườn trường ” Xanh - sạch - đẹp”. Có vườn rau của bé.
- Nhà trường được cấp giấy chứng nhận trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ.
- Bồi dưỡng, tổ chức tốt các hội thi trong năm học: Thi cô nuôi giỏi.
- 100% cán bộ giáo viên, nhân viên ký cam kết thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của nghành, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của địa phương nơi cư trú,...
 - Công tác phát triển Đảng từ 1-2 cô.
-  Nâng cao đạt chuẩn PCGDMNTE5T một cách vững chắc .
-  50%  nhóm, lớp đạt tốt; 50% nhóm lớp đạt khá.
- Tập thể lao động  tiên tiến cấp Huyện
 - Trường đạt trường học thân thiện, học sinh tích cực.
 - Trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ Mầm Non.
 - Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
 - Chi Bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
- Ba tổ: lao động giỏi.
- Lao động tiên tiến từ  90- 100%
- Giáo viên giỏi huyện: 2 cô;
- CSTĐCCS: 3
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
           Triển khai nhiệm vụ năm học tới tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường để thực hiện, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc nhà trường sẽ điều chỉnh bổ sung cho phù hợp .
IV, NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG SAU KHI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                               T.M NHÀ TRƯỜNG
                                                                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
     Nơi nhận:                                                                                 
 - Phòng GD&ĐT Đức Thọ;
  - Cán bộ, giáo viên, nhân viên;                                             
  - Lưu hồ sơ nhà trường./.                                                                                                                                    Hoàng Thị Mỹ Thịnh
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Các bài viết mới hơn