BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ –PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 2015

Thứ ba - 05/01/2016 08:04
                                                                 ĐẢNG BỘ XÃ ĐỨC CHÂU                                                                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                                                                      CHI BỘ MẦM NON
 
                                                                                                                                                                                                                                  Đức châu , ngày 03 tháng 12 năm 2015
 
BÁO CÁO
  KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ –PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 2015
 
I. Tóm tắt tình hình triển khai ,thực hiện việc đánh giá chất lượng đảng viên ở chi bộ
- Căn cứ theo hướng dẫn số 06-HD/BTCTU, ngày 07/11/2015 về kiểm điểm tập thể cá nhân ,phân loại tổ chức cơ sở Đảng ,Đảng viên năm 2015 ;
Thực hiện kế hoạch số 08  ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Đảng Bộ xã Đức Châu.Chi bộ trường mầm non đã tiến hành triển khai thực hiện như sau :
- Đồng chí bí thư chi bộ thông qua các nội dung đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2015 theo các tiêu chí.tất cả các đông chí Đảng viên trong chi bộ nghe  thống nhất và phát bản tự kiểm điểm cho từng đồng chí,các đồng chí Đảng viên tự nhận loại và sau đó họp thống nhất bỏ phiếu phân loại Đảng viên với các mức (HTXSNV-HTTNV-HTNV-KHTNV)
 II.  Tổng số Đảng viên chi bộ tại thời điểm đánh giá ,phân loại  10 đ/c trong đó
1-     Đảng viên chính thức :10 đ/c
2-      Đảng viên dự bị: 0 đ/c
3-     Đảng viên chuyển đến sinh hoạt tạm thời nơi khác :0 đ/c
4-     Đảng viên đi làm việc lưu động đã báo các và được cấp ủy cơ sở đồng ý:0 đ/c
III. Số Đảng viên thuộc  diện không đánh giá ,phân loại theo quy định:0 đ/c.
  1 .  Đảnh viên chuyển sinh hoạt tạm thời đi nơi khác : 0 đ/c
   2 . Đảng viên được miển công tác và sinh hoạt Đảng  : 0 đ/c
   3.  Đảng viên mới kết nạp dưới 06 tháng : 0.đ/c
IV. Số Đảng viên thuộc diện đánh giá ,phân loại theo chất lượng ( IV=II-III) 10 .đ/c ,trong đó :
  1-Đã đánh giá , phân lọai :10đ/c
  2-Số chưa được đánh giá ,phân loại :0 .đ/c
V.  Kết quả đánh giá  ,phân loại (đã đánh giá phân loại điểm 1 –Mục IV )
1- Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  : 02 đ/c (chiếm : 20 % so với Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ :08Đ/c ( chiếm tỷ lệ :  80 %)
Trong đó ,Đảng viên xuất xắc được đề nghị khen thưởng : 02 đ/c ,gồm có :
+ Biểu dương :.02 đ/c ( do cơ sở biểu dương )
+  Huyện tặng giấy khen:.02  đ/c
+ Đối với những đồng chí đề nghị huyện tặng giấy khen thì phải thật sự xuất sắc,tiêu biểu trong 3 năm liền 2013,2014,2015 lập danh sách trích ngang gưởi về ban tổ chức huyện ủy để tổng hợp trình Ban Thường vụ Huyện ủy xét quyết định
2- Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ  : 08  đ/c  ( chiếm  80:  %so với số Đảng viên đã dánh giá phân loại điểm 1-Mục IV )
3- Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ :0 đ/c
4-  Đảng viên vi phạm tư cách không hoàn thành tốt nhiệm vụ :0 đ/c
 4.1-Số đề giáo dục :0 đ/c
 4.2-Số đề nghị kỷ luậ :0đ/c(Bằng các hình thức cảnh cáo cách chức ,khai trừ ).trong đó .:
+ khiển trách : 0 đ/c
    +cảnh cáo :0 đ/c
 + Cách chức :0 đ/c
  +Khai trừ :0 đ/c
 4.3 Số đề nghị xóa tên :0 đ/c


                                                                                                                                                  TM CHI BỘ
                                                                                                                                                                                                                                  BÍ THƯ                                                                                    
                                                                                                                                                    Đặng Thị Tú
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Các bài viết mới hơn

Các bài viết khác